Historia

Sromowce Niżne są jedną z najstarszych wsi na całym Podhalu. Według legend wieś założyli jeńcy tatarscy. Kościół miał ponoć fundować już w 1282 roku biskup Paweł z Przemiankowa jako wotum za uwolnienie z więzienia. Historyczne początki wiązały się prawdopodobnie z nazwą Przekop „Precop”, która mogła pochodzić od pobliskiego przełomu Dunajca. Nazwa jest notowana w roku 1323 wraz z nazwiskiem sołtysa „Soblinus dictum Sram”. Od roku 1350 są już dwie wioski – Sramovicz Superiori i Sramovicz Inferiori. Wieś należała do starostwa czorsztyńskiego, a potem czorsztyńskich dóbr rodu Drohojowskich.

Drewniany kościołek, istniejący do dziś, wzniesiono w 1513 roku, był on jednak w czasie swojej historii niszczony – jak podczas powodzi w 1534 i 1608 roku i wielokrotnie przebudowywany. Gruntownie przerobiony (lub odbudowany) został w XVII wieku. W dokumencie z 1812 roku wymienione jest „myto mostowe w niższych Sromowcach”. W 1777 roku w Sromowcach było 68 domostw i 442 mieszkańców, w 1869 już 95 domostw i 542 mieszkańców. Od lat 30-stych XIX wieku nastąpił rozwój spływów przez Przełom Pieniński i rozwój turystyki na trasie Czerwony Klasztor – Trzy Korony. W latach 1907-1914 działało Schronisko Oddziału Pienińskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im Wincentego Pola, a w 1930 roku powstało Schronisko Śląskie – dziś Schronisko Trzy Korony. W 1934 roku powstało, istniejące do dziś,  Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec. W 2006 roku powstał obecny symbol Sromowiec – Kładka rowerowo – piesza na Dunajcu, a w kolejnych latach – 2007 – 2008 we wsi powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków a miejscowość została całkowicie skanalizowana.

7 komentarzy

Zostaw komentarz