Kładka na Dunajcu

Temat połączenia obu brzegów Dunajca pojawił się po raz pierwszy, prawie 100 lat temu, 17 maja 1914 roku. Wtedy to rada gminna ze Sromowiec Niżnych zdecydowała o rozpoczęciu starań o budowę mostu na Dunajcu. W protokole z obrad sesji odnotowano:

 „Jan Dziurny wójt stawia wniosek, aby powzięto staranie [o] budowę mostu na Dunajcu, bo tutejsi mieszkańcy nie mają żadnego połączenia ze światem i wskutek tego zamiast podnosić się na majątkach to jeszcze upada, a że my ubodzy sami budowie mostu  nie podołamy, przeto my są przymuszeni prosić ustnie we Lwowie pana Namiestnika, aby nam odpowiednią kwotę na budowę mostu udzielić raczył. Na wyjechanie do Lwowa upoważniam osoby godne zaufania i oto wielebnego ks. Jana Kwiatkiewicza i Jędrzeja Waradzyna, a koszta podróży poniesie gmina z funduszu gminnego jako przewóz do stacji kolejowej i przywóz na powrót oraz kolej i jakie takie strawne”.

Niestety, starania o budowę mostu przerwał wybuch I wojny światowej. Ponownej próbie wybudowania mostu, zapoczątkowanej 27 lipca 1939 roku przeszkodził wybuch..II wojny światowej.

Sprawa wybudowania mostu powróciła po wejściu Polski i Słowacji do Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem było wykonanie projektu budowy kładki rowerowo-pieszej wkomponowanej w krajobraz i nie zakłócającej jego harmonii.

Projekt kładki powstał w Zespole Badawczo – Projektowym „Mosty Wrocław” S.C. pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana Biliszczuka – dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej.

Kładkę zaprojektowano jako konstrukcje podwieszoną. Układ konstrukcyjny obiektu to przęsło nurtowe o rozpiętości 90 m, dwa przęsła nabrzeżne o rozpiętościach 2 x 10,5 m. Całkowita długość obiektu, wraz z rampami gruntowymi,  wynosi prawie 150 m. Konstrukcje pomostu stanowią dwa dźwigary z drewna klejonego stężone stalowymi pólramami i układem stężeń wiatrowych. Dźwigary mostu zaprojektowano z drewna świerkowego. Wewnętrzne i zewnętrzne oraz górne powierzchnie dźwigarów wyłożone zostały szalówką z drzewa modrzewiowego. Rozpiętość kładki wynosi 90 m i lokuje to kładkę w Sromowcach wśród obiektów o najdłuższym prześle na świecie wśród mostów podwieszonych o konstrukcji drewnianej!

W 2003 roku gmina Czorsztyn złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Polska – Słowacja w ramach Schematu Wsparcia Struktury Okołobiznesowej. Koszty budowy kładki wyniosły ok. 2,5 mln zł, z czego 40 % stanowiły środki własne gminy Czorsztyn.

Uroczystego otwarcia kładki, w dniu 12 sierpnia 2006 roku, dokonali wspólnie: z-ca wójta gminy Czorsztyn Lech Janczy, starosta Czerwonego Klasztoru Stefan Dziury, marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł oraz marszałek województwa preszowskiego Peter Chudik. Kładkę poświęcił ks. biskup diecezji spiskiej Andrzej Imrich.

Dzięki kładce powstała atrakcyjna pętla turystyczna łącząca Drogę Pienińską wzdłuż Dunajca (od Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru) z trasami górskimi na Sokolicę i Trzy Korony. Przejście dostępne jest wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Od daty wejścia Polski do strefy Schengen, zniknęły przy kładce kontrole graniczne.

kładka

Autor wirtualnych spacerów – www.360studio.org

3 komentarze

Zostaw komentarz